De oplossing van.nl

2004

Actie-site deoplossingvan.nl van Interpolis.

  • A rocketship in space
  • A rocketship in space

De actie-site van Interpolis bestond al, maar is door Lost Boys omgewerkt tot een interactieve community. Deze is gebouwd op de forum-software is van Insided, het ontwerp van Lost Boys en de front-end code van mij. Voor het asynchroon laden gebruiken we Angular.js. De implementatie hiervan is door Jan van Insided gedaan.

Om de implementatie transparant te houden voor alle betrokken partijen (Insided, LBi en Interpolis) heb ik er voor gekozen om de designs te implementeren met een ‘living styleguide’ als leidraad. Dit betekent dat alle ontworpen stijlelementen ‘automatisch’ in een soor bibliotheek worden gestopt. Deze bibliotheek gold als ‘standaard’ voor de uiteindelijk in het forum geimplementeerde code, maar is ook bij aanpassingen en verder ontwikkelen een zeer waardevolle ‘tool’.

vormgeving
digitaslbi