Kijken naar Haarlem Oost

2006-2009

Een project van Marjolijn Boterenbrood waarbij een aantal kunstenaars en onderzoekers is gevraagd zich te buigen over Haarlem-Oost.

  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space

De website is aan het begin van het project opgezet met als uitgangspunt dat het vooral een platform zou zijn voor de deelnemende kunstenaars en onderzoekers. Het was natuurlijk nog geheel onduidelijk wat de deelnemers zouden gaan maken, waardoor het onmogelijk was om voor de inhoud daarvan een stramien of template te maken. Niet alleen onmogelijk maar ook onwenselijk: elke deelnemer verdient juist een unieke vorm, die rechtdoet aan de inhoud van het onderzoek.

Daarom heb ik besloten om -binnen een bepaalde tijdslimiet- voor elke deelnemer een eigen micr0-site te maken: elke micro-site in direct persoonlijk overleg met de deelnemende kunstenaar. Ik stelde mij in principe op als een ‘tool’ waarmee de deelnemer kon werken om een web-interpretatie of -verslag te doen van zijn of haar onderzoek. Helaas was het niet mogelijk om voor alle kunstenaars een microsite te maken. Wel o.a. voor: Esther Polak: ‘Nomadic Milk’, Joke Robaard: ‘Jas Punt Kaart’, Mathilde van Beekhuizen: ‘Wandelingen’.

Naast deze opzet bleek het -gedurende het project- noodzakelijk om de site ook steeds meer in te zetten als communicatie-middel tussen deelnemers, bewoners en andere betrokkenen. Gaandeweg is de site behoorlijk uit de kluiten gewassen. Vooral ook omdat ik de site -tijdens de drie jaar dat het project duurde- zelf bijhield, en -indachtig de opzet van het project- zoveel mogelijk gebruik maakte van de nieuwste online technieken en tools, en die waar mogelijk combineerde.

iov
Marjolijn Boterenbrood