Marjolijn Boterenbrood

2010

De website van kunstenaar Marjolijn Boterenbrood.

  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space
  • A rocketship in space

De site is vooral een portfolio, met een overzicht van haar werk. De werken zijn ingedeeld in ‘poetische’ termen, die allen weer onder een bepaald aspect vallen. Per ‘hoofdaspect’ krijgen die termen een eigen kleur.

De kaarten die Marjolijn vaaak maakt van gebieden waarover ze zich buigt, bestaan vaak uit een (visuele) herindeling van nieuwe of bestaande informatie over een bepaald gebied. Datzelfde gebeurt nu op de site met haar eigen werk: elke term levert een optelling (visueel en inhoudelijk) op door middel van de indeling in termen. Op deze manier komen er soms dwarsverbanden in het werk van Marjolijn naar voren die zij zelf nog niet kende.

iov
Marjolijn Boterenbrood